Vliv Vídeňské školy dějin umění II: 100 let od smrti Maxe Dvořáka

15.04. - 16.04.2021, online konference

© Atelier Kolm - Max Dvorak

německy a anglicky

Vídeňská škola dějin umění představuje souhrnný pojem označující vývoj základních vědeckých postupů při studiu dějin umění, které formulovali historikové umění působící na Vídeňské univerzitě. Jejich teorie měly podstatný vliv na celé moderní dějiny umění. Charakteristickým rysem Vídeňské školy byla snaha postavit zkoumání dějin umění na vědecké základy, vyloučit z historického hodnocení subjektivní vkus a zavést přesné analytické postupy, pomocí nichž bylo možné interpretovat všechna umělecká díla.

Letos 8. února uplynulo 100 od smrti Maxe Dvořáka, původem českého a ve Vídni působícího historika umění. Poté, co v roce 1894 z české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze přestoupil na Ústav pro rakouský dějezpyt na Vídeňské univerzitě, dostal se do vlivu výzkumné metody takzvané vídeňské školy dějin umění, kterou následně rozvíjel až do své předčasné smrti. Odkaz jeho myšlení může být srovnáván s vlivem Abyho Warburga či Heinricha Wölfflina, tedy osobnostmi, které přispěly k modernizaci výzkumu historického umění v podobě samostatné vědecké disciplíny.

V rámci konference vystoupí řada mezinárodně významných badatelů dějin umění, kteří se budou věnovat způsobům formulace dějin umění Maxem Dvořákem a jejich revizím, kritikám či aktualizacím.

Program a další informace:

https://www.udu.cas.cz/cz/akce/vliv-videnske-skoly-dejin-umeni-ii

https://www.udu.cas.cz/cs/

https://www.facebook.com/UDU.AVCR

novinky

DESIGNBLOK Diploma Selection 2021: Open Call
do mezinárodní soutěže pro absolventy magisterských oborů a bakalářských oborů z let 2020 a 2021. Uzávěrka přihlášek: 12. července 2021. Přihlášky a informace

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16181980789353
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ