ZAPOMNĚNÍ

Výstava

14.10.2021 - 26.01.2022, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

© Helmut Wimmer

Výstava Zapomnění, která byla poprvé prezentována v únoru tohoto roku v Künstlerhausu ve Vídni, je nyní přístupná i českému publiku. Vymazávání a zapomínání neoddělitelně patří k fyziologickým procesům našeho vnímání. Jsou součástí individuální i kolektivní paměti. Ovlivňují naše bytí, utvářejí naši identitu.

Zapomnění představuje čtyři umělecké přístupy z Rakouska, České republiky a Německa, které prostřednictvím velmi rozdílných strategií a koncepcí otevírají dveře k zamyšlení nad tématem „zapomnění a vzpomínání“. Jaký rozměr má zapomnění z hlediska jednotlivce a rodiny? A jaký je jeho rozměr z hlediska společenského a politického?

Jana Kasalová (Praha) chápe názvy míst na mapě jako pojmy, které lze snadno zaměnit a zničit, avšak které jsou zároveň nositelem paměti míst a krajiny. Na mapách mění tato umělkyně to, co se zdá být neměnné a jasně definované. Z map se tak stávají plochy, na kterých již názvy a značky neslouží jako pomůcka pro orientaci, nýbrž se stávají prostředkem ke vzpomínání. Česko-německé názvy opuštěných vesnic zanechávají své stopy a ovlivňují identitu místa, přestože původní osady již neexistují.

Existuje anatomie zapomínání? Onemocnění demencí zanechává v mozku svůj fyziologický otisk - dochází k úbytku a ke změnám mozkové tkáně. Jako působivý obraz zapomnění používá Lena Knilli (Vídeň) ve svých kolážích podobu naskenovaného mozku postiženého tímto onemocněním a kombinuje jej s obrazem špulky s nití („Ztratila jsem nit.“). Díla Leny Knilli byla výchozím bodem pro myšlenku tohoto výstavního projektu.

Sybille Loew (Mnichov) vyšila na vývěsky jména, datum úmrtí a věk velmi zvláštní skupiny lidí. Na všechny z nich se zapomnělo. Všichni zemřeli v osamění, aniž po sobě zanechali jakékoli přátele či rodinu. Jejich pohřeb a zrušení domácnosti zajistil obecní úřad. Tyto nápisy vyšité červenou nití rozvěšuje Sybille Loew do prostoru. Z nás jakožto návštěvníků této výstavy se tak mohou stát ti, kteří vzpomínají.

Prostřednictvím projektu společného kreslení dokázala Kateřina Šedá (Brno) navázat živý dialog se svou babičkou Janou. Ta po odchodu do důchodu a po smrti manžela upadla do trvalé apatie a o nic neprojevovala zájem. Ze vzpomínání vznikly kresby, které na papíře rekonstruují sklad zboží prodejny domácích potřeb v Brně, v níž babička 33 let pracovala.

Text k výstavě od historika umění PhDr. Karel Srp, Ph.D.
novinky

Znovuotevření galerie a knihovny
Od pondělí 10. května 2021 se pro Vás znovu otevřely galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra. Otevírací doba knihovny: Po–Pá: 10:00–13:00 a 14:00–16:00. Otevírací doba galerie: Po-Pá: 10:00-17:00. Jste srdečně zváni.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16328585584642
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ