ZAPOMNĚNÍ

Výstava v Galerii Klatovy / Klenová

01.04. - 11.06.2023, Klenová 1, 340 21 p. Janovice nad Úhlavou, výstavní sály v 1. patře zámecké budovy.

©Knilli_Work

Česky s překladem do němčiny

Výstava Zapomnění byla poprvé prezentována v únoru roku 2021 v Künstlerhausu ve Vídni. Vymazávání a zapomínání neoddělitelně patří k fyziologickým procesům našeho vnímání. Jsou součástí individuální i kolektivní paměti. Ovlivňují naše bytí, utvářejí naši identitu. Zapomnění představuje čtyři umělecké přístupy z Rakouska, České republiky a Německa, které prostřednictvím velmi rozdílných projevů otevírají dveře k zamyšlení nad tématem „zapomnění a vzpomínání“.

ZAPOMNĚNÍ představuje čtyři umělkyně z Rakouska, České republiky a Německa, které velmi různorodými strategiemi nahlíží na téma „zapomnění a vzpomínání“. Jakou dimenzi má zapomnění v individuálním a rodinném pojetí? Jakou dimenzi má zapomnění ve společenském a politickém pojetí?

Vytěsnění a zapomnění patří neoddělitelně k fyziologickým projevům našeho uvědomování a jsou součástí individuální a kolektivní paměti. Ovlivňují naše bytí, formují naši identitu.

Jana Kasalová (Praha) zabývá se názvem v mapě jako o pojmu, který je snadno zaměnitelný, zničitelný a zároveň je nositelem paměti místa a krajiny. Z map se stávají plochy přijímající abstraktní tvary, které nám již nemohou sloužit jako vodítko pro orientaci a dávají nám možnost číst je jako vzpomínky. Autorku zajímá zejména oblast Sudet, která tvoří hranici s Rakouskem a Německem.

Lena Knilli (Vídeň) ve svých kolážích zobrazuje snímky naskenovaného mozku nemocného člověka a kombinuje je s obrazem špulky nitě („Ztratila jsem nit.“). Existuje anatomie zapomínání? Onemocnění demencí se v mozku fyziologicky otiskuje, dochází k úbytku hmoty, k poklesu a změně v mozkové tkáni. To je výchozím bodem pro myšlenku představení tohoto výstavního projektu.

Sybille Loew (Mnichov) vyšila na vývěsky jména, data úmrtí a věk velmi specifické skupiny lidí. Všichni byli zapomenuti, všichni zemřeli v osamění a nezanechali žádné přátele nebo rodiny. O jejich pohřeb a o vyklizení jejich domácností se postaral městský úřad. Své výšivky červenou nití rozvěsila Sybille Löw ve výstavním prostoru. Návštěvníci výstavy se tak stávají těmi, kteří vzpomínají.

Projektem společného kreslení navázala Kateřina Šedá (Brno) živý dialog se svou babičkou, která po odchodu do důchodu a po úmrtí manžela rezignovala na život a trpěla depresemi. Z jejich vzpomínání vznikly kresby, které na papíře rekonstruují sklad zboží obchodu s domácími potřebami v Brně, kde babička 33 let pracovala.

Česky s překladem do němčiny, konsekutivní překládání na vernisáži 1.4.

Vstupné plné: 90 Kč, vstupné zlevněné: 50 Kč

duben, říjen: úterý-neděle, 10-12, 12.30-16 hod.
květen, červen: úterý–neděle, 9-12, 12.30-17 hod.

novinky

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132433598322
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ