III. mezinárodní sympozium Josepha Woelfla

19.05. - 21.05.2016, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Joseph Woelfl © Meyer

Německy, částečně anglicky

Hlavním úkolem Mezinárodní společnosti Josepha Woelfla (MSJW) ve Vídni je vrátit do povědomí hudebního publika tohoto zapomenutého skladatele. Po prvním sympoziu v Londýně v roce 2012 a druhém v Salcburku v roce 2014 se bude třetí mezinárodní sympozium Josefa Woelfla konat v Praze. MSJW ho pořádá ve spolupráci s Akademií věd České republiky, Akademií múzických umění v Praze a Mozartovou obcí v ČR. Sedmnáct přednášejících ze 7 zemí bude prezentovat nejnovější výsledky výzkumu o Josephu Woelflovi a jeho díle.

Joseph Woelfl se narodil v roce 1773 v Salcburku a prošel komplexní hudební výchovou u Leopolda, Wolfganga Amadea a Nannerl Mozartových stejně jako u Michaela Haydna. V roce 1790 odešel ze Salcburku a udělal „mezinárodní kariéru" ve Vídni, Varšavě, Praze, Drážďanech, Lipsku, Berlíně, Hamburku, Paříži a Londýně - a to nejen jako vynikající klavírní virtuos, ale také jako skladatel a pedagog.

III. Mezinárodní sympozium Josepha Woelfla - kompletní program (pdf)

 

Hudební doprovodný program

Joseph Woelfl a jeho současníci

19.05.2016 19:30, Praha 1, HAMU, Sál Martinů, Malostranské nám. 13

Joseph Woelfl a jeho čeští přátelé

20.05.2016 19:30, Praha 5, Vila Bertramka, Mozartova 169

 

Vstup volný

novinky

RKF v Praze v září
Pozdrav ředitele. Více informací

Mezinárodní interpretační a skladatelská soutěž: Franz Schubert a hudba moderní doby
Univerzita hudby a múzických umění v Grazu (KUG) pořádá v únoru 2021 11. ročník mezinárodní interpretační a skladatelské soutěže „Franz Schubert a hudba moderní doby“. Poslední termín pro podání přihlášky je 21. října 2020. Bližší informace (v němčině a angličtině) a online přihláška

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16014452734334
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ