Rakouské kulturní fórum v březnu 2021

Pozdrav ředitele

online

© Österreich Werbung, Fotograf: Michael Stabentheiner

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

Přetrvávající kritický vývoj pandemie nám bohužel stále neumožňuje otevřít pro Vás naše kulturní fórum. V současné době tak není možné navštívit naši novou výstavu „Kalliope Austria - Ženy ve společnosti, kultuře a vědě“. Než bude galerie opět otevřena, můžete si tuto výstavu Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti o významných Rakušankách posledních 200 let prohlédnout v německé online verzi. Jsem velmi rád, že Vám 8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen můžeme jako doprovodný program k výstavě nabídnout  online čtení rakouské historičky umění, recitátorky a organizátorky literárních akcí Bettiny Rossbacher o Marii von Ebner-Eschenbach a online koncert Tria Artia v Centru Arnolda Schönberga.

Podrobnější časové a technické informace ke zmíněným akcím stejně jako naši digitální programovou nabídku najdete v tomto newsletteru nebo na naší průběžně aktualizované webové stránce.

Doufám a velice bych si přál, abych Vás mohl brzy osobně přivítat jako naše vážené publikum na Jungmannově náměstí. O tom bychom Vás samozřejmě neprodleně informovali.

Do té doby na sebe dávejte pozor a zůstaňte zdraví!

Andreas Schmidinger

ředitel

novinky

Hudební soutěž 28. Internationaler Johannes Brahms Wettbewerb Pörtschach
v oborech viola, violoncello, komorní hudba a zpěv. Uzávěrka přihlášek: 15. 7. 2021. Podrobné informace v němčině a v angličtině

Skladatelská soutěž Mauricio Kagel Kompositionswettbewerb
Vídeňská hudební univerzita pořádá pátý ročník mezinárodní soutěže pro skladatelky a skladatele do 40 let Mauricio Kagel Kompositionswettbewerb, která je zaměřena na klavírní skladby pro děti a mládež. Uzávěrka přihlášek: 3. září 2021. Podmínky účasti a další podrobnosti v němčině a v angličtině

JAM MUSIC LAB Private University ve Vídni
Nová soukromá hudební univerzita nabízí bakalářské a magisterské studijní obory: hudbu, hudební pedagogiku a hudební produkci. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16236260868847
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ