Historie

Mediální a kulturní činnost rakouského diplomatického zastoupení v Praze (Rakouské vyslanectví, od 1.1.1975 Rakouské velvyslanectví) byla do konce osmdesátých let formována osobnostmi publicisty Willyho Lorenze a Rainera Lustiga-Leignitze. V roce 1988 byla do Československé socialistické republiky na Rakouské velvyslanectví v Praze jako kulturní atašé vyslána Christine Dollinger. Ke dni 28. září 1990 byl na Rakouské velvyslanectví v Praze jako další kulturní referent přidělen Dr. Valentin Inzko. Po politickém zvratu bylo v roce 1991 zřízeno samostatné kulturní oddělení Rakouského velvyslanectví.

Rakouský ministr zahraničí Dr. Alois Mock dne 1.1.1993 na Rakouském velvyslanectví slavnostně otevřel Rakouský kulturní institut v Praze a jeho prvním ředitelem jmenoval Dr. Valentina Inzka.

Od roku 1996 Rakouské kulturní fórum (dříve Rakouský kulturní institut v Praze) disponuje v centru Prahy vlastními prostory v budově františkánského kláštera při kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí.

Po ředitelích Dr. Manfredu Poigerovi, Mag. Walteru Perschém, Dr. Florianu Haugovi, ředitelce Mag. Natasche Grilj a Dr. Andreasi Schmidingerovi se od února 2024 vedení Rakouského kulturního fóra v Praze ujala Dr. Denise Quistorp.

Dnes je Rakouské kulturní fórum v Praze jedno ze 30 rakouských kulturních fór po celém světě, která hrají klíčovou roli v rakouské zahraniční kulturní politice. Kulturní fóra jsou organizacemi rakouského Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMEIA); vycházejí však vstříc specifickým potřebám místního publika a partnerů v hostitelské zemi a obsahová náplň činnosti je plně v jejich kompetenci.

Pro posílení vzájemné kulturní a vědecké výměny zřídilo rakouské ministerstvo zahraničí ve spolupráci s místními partnerskými institucemi hostitelské země 8 rakouských knihoven (Brno, Liberec, Znojmo, Olomouc, České Budějovice, Opava, Plzeň, Ústí na Labem). Tyto knihovny jsou v rámci celosvětové sítě www.oesterreich-bibliotheken.at důležitou spojnicí s Rakouskem a umožňují nové formy spolupráce.

Přehled a adresy rakouských kulturních fór ve světě

Zahraniční kulturní politika rakouského ministerstva zahraničí

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160488361169
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ