Rakouské kulturní fórum v Praze v únoru 2024

Pozdrav nové ředitelky dr. Denise Quistorp

online

(C) Österreich Werbung / Franz Gerdl

Vážení přátelé Rakouského kulturního fóra v Praze!

Srdečně Vás touto formou zdravím ve své nové funkci. Po čtyřech letech coby ředitelka Rakouského kulturního fóra v Berlíně přicházím do stověžaté Prahy plna pozitivních očekávání. Již nyní se těším na četná rakousko-česká setkání na poli kultury.

Ještě do poloviny února máte možnost navštívit naši aktuální výstavu Touch Nature. Na konci měsíce pak zahájíme novou putovní výstavu, jíž připomínáme 50. výročí úmrtí Ingeborg Bachmann z loňského roku. Panelová výstava Psaním proti válce přibližuje politickou tvorbu této rakouské spisovatelky a prostřednictvím originálních textů a fotografií ji dosazuje do historického kontextu.

V Centru současného umění DOX bude zahájena nová výstava s názvem KAFKAESQUE. Přehlídka děl zahraničních umělkyň a umělců otevírá další jubilejní rok Franze Kafky. Také Rakouské kulturní fórum nabídne v následujících měsících řadu akcí, které připomenou 100. výročí úmrtí tohoto světově proslulého pražského spisovatele.

Národní divadlo zve na večer, během něhož budou uvedeny opery rakouského skladatele Viktora Ullmanna Rozbitý džbán a Císař Atlantidy aneb Odepření smrti. Ty vznikly v letech 1941-1944 na pozadí nacistického pronásledování. Stavovské divadlo má aktuálně na programu operu Richarda Strausse Ariadna na Naxu, jež se opírá o libreto rakouského spisovatele Huga von Hofmannsthala.

Pražské divadlo Na zábradlí v únoru znovu uvádí oceňovanou inscenaci dramatu Thomase Bernharda Mýcení. Opereta Freudovo pozdní odpoledne zpracovává život a dílo rodáka z moravského Příbora a zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda.

Aktuální otázce důvěry v církev se věnuje debata, na níž vystoupí i rakouská teoložka Regina Polak. Výrobky světoznámé sklářské firmy J. & L. Lobmeyr, která loni oslavila 200 let od svého založení, si nadále můžete prohlédnout v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

Těším se na naše osobní setkání v Rakouském kulturním fóru.

Denise Quistorp
ředitelka

novinky

Cena Susanny Roth 2024
Česká centra a České literární centrum vyhlašují jubilejní 10. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth je určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka. Soutěžní text je úryvek z knihy Marka Torčíka "Rozložíš paměť". Příspěvky jsou přijímány do 31. března 2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17090571149810
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ